“Test”的版本间的差异

来自DOLLARS
跳到导航 跳到搜索
标签2017年版源代码编辑
标签移动版编辑 移动网页编辑
第1行: 第1行:
 +
wilt
  
 +
若亡郑而有益于君,敢以烦执事.越国以鄙远,君知其难也.焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也.若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害.且君尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也.夫晋,何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之.
 +
夫人之力不及此.因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整不武.
  
 
<font color="navy">111111111111111111111111</font> 
 
<font color="navy">111111111111111111111111</font> 

2019年9月13日 (五) 20:50的版本

wilt

若亡郑而有益于君,敢以烦执事.越国以鄙远,君知其难也.焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也.若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害.且君尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也.夫晋,何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之. 夫人之力不及此.因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整不武.

111111111111111111111111

1111111111111

11111111111111

1111111111111111111

111111111111111111

颜色代码

1 1 2 3 4 饿 7 9 5

2 1 2 3 4 饿 7 9 5

3 1 2 3 4 饿 7 9 5

4 1 2 3 4 饿 7 9 5

5 1 2 3 4 饿 7 9 5

6 1 2 3 4 饿 7 9 5
1

2

3

4

饿

7

9

5


1

2

3

4

饿

7

9

5


1

2

3

4

饿

7

9

5


1

2

3

4

饿

7

9

5


1

2

3

4

饿

7

9

5


1

2

3

4

饿

7

9

5

请忽视

这是一个测试房间!

你可能会从这个地方得到任何回复!

这个空间可能会用来观测任何东西!